இறுதி சுற்று படம் பற்றிய விமர்சனத்தை நான் இங்கு எழுத முயற்சிக்கவில்லை. ஆகையால் நீங்க அதை தேடி இந்த பக்கத்திற்கு வந்து இருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். ஒரு படத்திற்கு எதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி பலரில் உள்ளது. நான் கல்லூரியில் நுகர்வோர் மனநிலையும் அவர்களுடைய குணம் பற்றி பாடம் எடுக்கின்றேன், அந்த வகுப்பில் நான் கலாச்சாரம் அதை ஒட்டிய வணிகம் என்ற தலைப்பை பற்றி பேசும் பொழுது, திரைப்படம் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றது. என்ன அது? . ஒரு ஊரின் கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனில், அந்த ஊரில் இருக்கும் மக்களை நன்கு அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அவர்கள் பார்க்கும் ஊடகங்களை நன்கு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும். அந்த ஊடகம் நிச்சயமாக மக்களின் கலாச்சாரத்தை வெளிபடுத்தும் என்பது தான் அந்த பாடத்தின் முடிவு. ஆக ஒரு படம், கலாச்சார சீர்கேட்டை பதிக்கும் ஆயின் பிற்காலத்தில் அவை தான் தமிழ் நாட்டின் கலாச்சாரம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடுவார்கள் நம் சந்ததியினர்.

சரி, இப்பொழுது படத்தை பற்றி. படம் பார்த்த பிறகு என்னுள் சில சிந்தனை ஓட்டம், ஒரு ஆசிரியனை (பயிற்சியாளரை) சுதா அவர்கள் சித்தரித்த விதம் எனக்கு பிடித்து இருந்தது. என்னவெல்லாம் பிடித்திருந்தது என்று பார்ப்போம்.

irudhi-suttru Continue reading

Advertisements