Tag Archive: studentsஇறுதி சுற்று படம் பற்றிய விமர்சனத்தை நான் இங்கு எழுத முயற்சிக்கவில்லை. ஆகையால் நீங்க அதை தேடி இந்த பக்கத்திற்கு வந்து இருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். ஒரு படத்திற்கு எதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி பலரில் உள்ளது. நான் கல்லூரியில் நுகர்வோர் மனநிலையும் அவர்களுடைய குணம் பற்றி பாடம் எடுக்கின்றேன், அந்த வகுப்பில் நான் கலாச்சாரம் அதை ஒட்டிய வணிகம் என்ற தலைப்பை பற்றி பேசும் பொழுது, திரைப்படம் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றது. என்ன அது? . ஒரு ஊரின் கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனில், அந்த ஊரில் இருக்கும் மக்களை நன்கு அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அவர்கள் பார்க்கும் ஊடகங்களை நன்கு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும். அந்த ஊடகம் நிச்சயமாக மக்களின் கலாச்சாரத்தை வெளிபடுத்தும் என்பது தான் அந்த பாடத்தின் முடிவு. ஆக ஒரு படம், கலாச்சார சீர்கேட்டை பதிக்கும் ஆயின் பிற்காலத்தில் அவை தான் தமிழ் நாட்டின் கலாச்சாரம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடுவார்கள் நம் சந்ததியினர்.

சரி, இப்பொழுது படத்தை பற்றி. படம் பார்த்த பிறகு என்னுள் சில சிந்தனை ஓட்டம், ஒரு ஆசிரியனை (பயிற்சியாளரை) சுதா அவர்கள் சித்தரித்த விதம் எனக்கு பிடித்து இருந்தது. என்னவெல்லாம் பிடித்திருந்தது என்று பார்ப்போம்.

irudhi-suttru Continue reading

Advertisements

In conversation with Mr.Muralitharan


 Mr. Muralitharan is my student who worked for Photon Infotech (as Business Development Executive) for a year and three months and he is going to join 4i apps soon as Pre Sales Executive. This guy normally questions me in the class and ask doubts for which I was not able to reply most of the times. With his own effort and hard work he got placed in Photon Infotech. He came back to college today to get his degree certificate.

Inbetween, today we had a small conversation on what students should to gain and understand to get into the right career. Murali himself has transformed into a seasoned professional. I think the corporate world certainly does better than the academics or may be we can call that as maturity also. He wanted to share few things to the students who are going to complete their studies, I’m putting it here for everyone to read. Continue reading

Great going!!


Knowledge forum is going on a great track. We had three novice speakers and one speaker from the corporate. We are really happy to have Mr.Ramesh , Area Sales Officer, Nestle for this weeks’ knowledge forum. I am really happy to say that the number of people coming to this forum is consistent and making a great difference.

Mr.Damodaran is my student who really had difficulty in talking on the stage. He walked in front of the audience to talk on ” Individual Difference in Indian Economy”. He talked how individuals are affected with the change in Indian economy and also how black economy is hindering the growth of citizens in India. It’s a great break through to see him on stage without notes and speaking with little bit of stammering and delivering with confidence. Hats off to him 🙂

Mr. Prakasam spoke about Jan Lokpal and explained the concepts. Next, we had Mr.Keerthi Thirumavalavan who spoke in Tamil about Tamil culture and how it’s related to Management concepts. He told achievements of Cholas and how they traded with foreign countries that was an amazing information.

The last speaker for the session was Mr. Ramesh, Area Sales Officer, Nestle. He spoke about Nestle and how it functions in India as well as globally. At the end we had interesting interactive session with him. We concluded this session by thanking the participants and as a surprise we got Ms.Prabha Devi, Asst. Professor from our department. Her advises worth a lot. I would like to thank Mr.Riyaz Ahmed for giving me continuous support 🙂

From Life to Telecommunication.


Knowledge forum started early this week with three novice speakers and one excellent speaker from Computer Science Department. We started a little bit early and it was started with a lot of enthusiasm. To encourage and motivate my students I have taken a print out with the speakers list also it was stick on the notice board of all the first year classroom. We are yet to frame rules and regulations for this forum, yet we decided to go ahead with one constrain that no speakers should exceed 20 minutes time. It may seem to be a copy from TED format, yes we will have to accept it, since I feel if there is a good thing we need to imbibe in and we are following the same. Getting into the list of speakers

Logo designed by Mr.Riyaz Ahmed - Special "THANKS" to him

1) Mr. Maniguru who spoke on “What’s there in Pranab’s suitcase? – It was a basic explanation about Indian budget 2012. Merits such as raising the level in the income tax level and demerits such as disinvestment of public sectors companies have been cleanly listed. That was an informative speech!!

Mr. Maniguru explaining Budget 2012.

2) Mr. Jaya krishna kumar spoke on ” How to be successful in life”. I was taking video of this guy, he was covering the entire stage that made me to turn my cam towards him all the time that really kept the audience concentrating on his speech. He quoted 10 success mantras from Swami Vivekananda which was absolutely suitable for students.

 

3) Mr. Ruban spoke on “Share Markets” since we asked him to speak immediately in a hurry he came on to the stage and did a beautiful job in explaining what is an IPO , Equity and other terms related to it.

Mr. Ruban speaks about "Share Markets"

4) Prof. Mr. Samilson Edward is the last person to come on to the stage. With his power packed slides and information he kept audience at the feet. He talked on ” Telecommunication” and he explained about the same to our level. It was so informative and awakening. Thanks to Mr.Samilson Edward for joining us this week.

On the whole, it was a great week the level of interest in learning English and talking on the stage has increased a lot. Last week when I asked who is going to present next week, I could see only few hands up, this week it was around 8 people raising their hands, I really liked that moment of the day. We gave feedback to improve them. Hoping the next week will have more interesting, thought provoking and awakening session.

 

My students worked for the society.


It was a rainy welcome on the day when I went to Yercaud hill station with my students, my students have a program to uplift village in curriculum wise and it’s named in the college as “Community Development Program”. They took it with interest, started this work before three weeks I didn’t went to a day program since I didn’t feel going over there. On that day itself my students focused on a school in Yercaud. Nobody knows that Yercaud has around 48 schools. Even after having 48 schools in the entire taluk, students discontinue their education due to several reasons. They don’t like to study, so they quit school and enter into a daily wage job. Else they were forced by parents for their daily bread. Unless or until they realize the real benefit of education this scenario will continue forever. So my students chose schools and organized an event over there to motivate students to continue their education.

College Students showing Videos to School students

Mr. Easterly, English Teacher at the school helped us a lot in gathering students in a common hall and also arranged us the speakers and mike sets. He is from Tirunelveli currently doing a wonderful job here. He proudly says he has given 100% results last year in Twelfth standard. And also The Principal in charge Mr. Ali sponsored us Tea and Snacks. We thank them with this post.

Ruban explaining to students about different courses and careers

There are around 15+ students from my team; I would like to list them here since they dedicated their day with the school kids. They organized, conducted games, showed them motivational videos, delivered them lecture about career planning and also gave them tips for cracking tenth examination.
1)    Muthukumar
2)    Kathirvel
3)    Mohan
4)    Eswar
5)    Sujitha
6)    Hima pun
7)    Nithya
8)    Geetha
9)    Rathy
10)    Sathesh
11)    Ruban Jeyaraj
12)    Mohammed Nizar
13)    Sivagami
14)    Yuvaraj
15)    Sennivel

Our students were further motivated by a small article in Thinamani and Tamil Murasu. I will post the pictures here soon!

BRIGHT SUN IN THE MIDNIGHT – KNOWLEDGE FORUM


On Friday, March 30th 2012 I started Knowledge forum with the help of Mr. Riyaz Ahmed. We have a lot of forums already and also we have lot of organizations to discuss and spend time. Do we need another forum? If this is the question in your mind, I am ready to answer it.
When I joined Sona College of Technology I really had a plan to do something for the students where they can participate and do. After attending a lot of TEDx conferences and also attending Sri Shakthi India Leadership Summit inspired me to start something to benefit my students. I found many of my students lack fluency in English and also they are not able to speak on the stage.  This forum will help me as well as my students to learn speaking in English in the meanwhile they will get knowledge. There were around 21 people on that day who stayed in between 5.30pm and 7 pm that includes two girls. I was elated and inspired by their eagerness. We are not following any stringent rules as of now, but it’s under process. If you are coming up with any idea please do shoot an email to balasiddu@gmail.com.

On the very first day we had three speakers that include me too. I didn’t plan to bring speakers from other departments. Yet if they see me all the week speaking that will be really tough, also students will get bored. So I brought Ms. Reshma from Training department to speak on the topic called “Break the Jinx”. This topic is focuses more on getting rid of their fear on English. Ms. Reshma delivered well on the topic that really helped many students. Later I did my part on “It’s Your Presentation” topic. This topic conveys them about presenting themselves on the stage, how to speak and prepare presentation.

Ms. Reshma Mohan Lecturing to Students

The last topic is more general since they have already come to know how to develop English and also how to speak on Stage. It was delivered by Mr.Riyaz Ahmed, I recorded his presentation for a while. The voice clarity was not that good to listen. In the later event’s I am planning to record the speeches to help students on how they improved themselves. I hope this work will continue for a long term.

Students listening to the lecture

Myths in a classroom..


In a class have many thought process going. Some listen ,some pretend to listen, and some live in a different world . There are many myths existing in a classroom. I would like to share it with you all now.I would like to give it from a Professor view as well as the student view.

Professor view with their ideas in the brackets:-

Myth 1 # Students are not intelligent and they don’t know anything about the subject. [So I can teach anything]

Myth 2# Students don’t listen to the class. [ Why should I put my efforts and waste energy]

Myth 3# Students are naughty and imperfect. [ I came to take a class, this is not a moral education class]

Myth 4# They don’t have any doubts. [ I need not to ask anyone whether you understood or not ]

Myth 5# If they are silent, they understand everything.

Myth 6# If Professor tells a joke, that will change the mood of the entire class. [ When I am serious and strict they listen to me instead of being lenient]

Myth 7# All the students are brilliant in a class, hence teach them at HARVARD UNIVERSITY level. [ They came to Post Graduate Class why should explain them simply, make it complex]

Students view and their thoughts:-

Myth 1# Professor knows everything. [ So ask him question, if he don’t reply he know nothing.]

Myth 2# Professor lenience can be exploited. [He will not question even if I do a murder]

Myth 3# Professor cannot notice me while I sleep.

Myth 4# He/She corrects paper without reading it.

Myth 5# He/She don’t notice any of my activity.

Add more myths to this post if you know.