அன்பு சார்ந்ததோ
அறிவு சார்ந்ததோ
அல்ல காதல்
அன்பெனும் அறிவை
சமர்ப்பணம் செய்வதே காதல்!

– பாலச்சந்தர்

Advertisements