எறும்பூற கல்லும் தேயும் 

நதி ஓட நிலமும் கரையும் 
என் அன்பு கூட கூட 
உன் மனம் கல்லாய் மாறும் மாயம் என்னடி!
– பாலச்சந்தர் 
Advertisements